Jak zbudować interwał?

with Brak komentarzy

maggmarkers - interwałyTematy, które nie należą do najłatwiejszych dla uczniów szkół muzycznych to przede wszystkim: dyktanda melodyczno-rytmiczne, dyktanda rytmiczne i interwały. Top 3 chciałoby się rzec. Mało tego, niektórych z moich uczniów przyprawiają o dreszcze. Chciałabym bardzo, żeby było inaczej! Poniżej opisuję krok po kroku co jest ważne przy budowie interwałów.

Co musisz wiedzieć/ co musi wiedzieć Twoje dziecko zanim przystąpisz/przystąpi do tematu budowy interwałów?
1. Co to interwał? – Interwał to odległość pomiędzy dwoma dźwiękami. Nie jest to odległość mierzona w centymetrach, czy jakichkolwiek innych miarach nam znanych. Interwały budujemy stosując dwie podstawowe dane: liczbę stopni i liczbę półtonów.

2. Do każdego interwału przypisana jest cyfra: 1,2,3,4,5…

3. Cyfry te określają liczbę stopni w danym interwale:
1-pryma= 1 stopień
2- sekunda= 2 stopnie
3-tercja= 3 stopnie … itd.

4. Stopnie, to kolejne dźwięki gamy/skali. W przypadku budowy interwałów od podanego dźwięku stopniami będą dźwięki z szeregu zasadniczego, a więc odpowiadające białym klawiszom na klawiaturze fortepianu.
Odliczam stopnie= wspinam się bądź schodzę po białych klawiszach klawiatury fortepianowej.

5. W ramach interwału wyróżniamy interwały: czyste, małe, wielkie, zwiększone, zmniejszone. I tak w przypadku interwałów do oktawy czystej, wyróżniamy w podstawowym podziale następujące odległości:
1 pryma czysta
2> sekunda mała
2 sekunda wielka
3> tercja mała
3 tercja wielka
4 kwarta czysta
5 kwinta czysta
6> seksta mała
6 seksta wielka
7 septyma mała
7< septyma wielka

8 oktawa czysta

6. Liczba stopni, w przypadku np. obu sekund, jest ta sama, ale różnią się liczbą półtonów. A co to takiego półton? Półton jest przyjęty jako najmniejsza odległość muzyczna. I tak 2> ma 2 stopnie i 1 półton, a 2 ma również 2 stopnie, ale już 2 półtony.
Reasumując: sekunda wielka (2) jest „wysoka” na 2 stopnie i „ szeroka” na 2 półtony. Sekunda mała (2>) jest „wysoka” na 2 stopnie ale „szeroka” na 1 półton. Ta sama ”wysokość” inna „szerokość”.

7. Co pozwala nam na zmianę „szerokości” danego interwału? Odpowiedź jest prosta – znaki chromatyczne, tj. # i b. To one pomagają nam zwiększyć bądź zmniejszyć rozmiar interwału, lub „szerokość” danego interwału.

8. Jeśli budujemy interwał, to zawsze mamy podany dźwięk, od którego ma powstać dana odległość. UWAGA! Ten podany dźwięk jest już naszym pierwszym stopniem! Kolejne stopnie (dźwięki) odliczamy wspinając się bądź schodząc po liniach i polach pięciolinii.

9. Jeżeli budujemy interwał od dźwięku z # lub b, to odliczamy stopnie tak, jakby tego znaku nie było. # i b przy dźwięku są brane pod uwagę dopiero przy odliczaniu półtonów.

10. Pamiętamy, że # i b w przypadku interwałów czystych, małych i wielkich nigdy nie występują w jednym przykładzie razem.

Zapisując się na mój Newsletter, otrzymasz notatkę wizualną przygotowaną przez maggmarkers, podsumowującą budowę interwałów. Taka wizualizacja bardzo porządkuje wiedzę i regularnie ją utrwala 🙂 Można wydrukować i powiesić w widocznym miejscu.

Przygotowałam także dla Was ćwiczenia słuchowe z podlinkowanym PDF zawierającym odpowiedzi!

Poniżej linki do ćwiczeń z rozpoznawania interwałów ze słuchu:

1, 2>, 2, 8 : https://www.youtube.com/watch?v=M6o_8QdHCU0&t=11s

1, 2>, 2, 8, 5: https://www.youtube.com/watch?v=R71Y0ZVm9G8

1, 2>, 2, 8, 5, 4: https://www.youtube.com/watch?v=3VPgoFOw32M

1, 2>, 2, 8, 5, 4, 3>, 3: https://www.youtube.com/watch?v=JYltko0JVL4

1, 2>, 2, 8, 5, 4, 3>, 3, 6>, 6: https://www.youtube.com/watch?v=9qZgHYQe-OE

1, 2>, 2, 8, 5, 4, 3>, 3, 6>, 6, 7, 7<: https://www.youtube.com/watch?v=nQ3UmDZNclU

1, 2>, 2, 8, 5, 4, 3>, 3, 6>, 6, 7, 7<, tryton: https://www.youtube.com/watch?v=hDFFtaePxvM

 

Subskrybuj mój kanał 🙂 a będziesz na bieżąco ze wszystkimi darmowymi ćwiczeniami na YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCwv79CFhuScfHAc84E1Zhqw?view_as=subscriber

 

 

Newsletter umuzykalniam

No spam guarantee.