Umuzykalnienie? Po co?

with Brak komentarzy

umuzykalnienie

Umuzykalnienie wg PWM w znaczeniu ogólnym to PROCES rozwijania wrażliwości i WIEDZY muzycznej. Umuzykalnienie także stanowi ogólnomuzyczną podbudowę i uzupełnienie nauki gry na instrumencie we wstępnej fazie kształcenia muzycznego. Termin ten wprowadził Stefan Wysocki znany pedagog muzykiw XX w.

To teraz bez encyklopedycznego zadęcia 🙂

Pojęcie umuzykalnienie jest dość pojemne i związane jest z wszelką świadomą aktywnością muzyczną, czyli taką, która realizuje dwie podstawowe czynności: słyszę i wiem co słyszę (potrafię to nazwać). Umuzykalnianie odbywa się w ramach każdych zajęć muzycznych, na których dostarczane są jakieś muzyczne doświadczenia i wiedza. Rolę umuzykalniającą spełniają głównie takie zajęcia jak: rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne (I stopień SM), a więc tzw. blok teoretyczny. Dzieci w ramach przedmiotów tj. rytmika i kształcenie słuchu uczą się improwizacji wokalnej i ruchowej, budując tym samym poczucie własnej wartości, udoskonalając kreatywność, wrażliwość, nadając indywidualny rys swojej osobie, usprawniając dykcję i koordynację ruchową. Rozwijając muzykalność dziecka ćwiczymy przede wszystkim: pamięć (nie tylko muzyczną), zdolność analizy (omawiamy budowę melodii, rytmu), spostrzegawczość (dostrzeganie zmian w muzyce) oraz koncentrację, wszakże doświadczanie muzyki do ulotnych chwil należy i wymaga wyjątkowego skupienia. Umuzykalnienie to nie tylko ruch i śpiew, to także gra na instrumentach (m.in. ćwiczymy i usprawniamy podzielność uwagi). Na zajęciach nauczyciel najczęściej korzysta z instrumentarium Orffa, w skład którego wchodzą różne instrumenty perkusyjne.

O zaletach uczestniczenia na zajęciach umuzykalniających można pisać znacznie więcej, podobnie jak i o wpływie muzyki na rozwój dzieci. Poniższy link zaspokoi mam nadzieję Tych z Państwa bardziej zainteresowanych tematem. Masa badań zebrana w jednym miejscu 🙂

 

Wpływ muzyki na rozwój człowieka:

http://wyrzykowska.net/wybrane-badania-na-temat-wplywu-muzyki-na-rozwoj-czlowieka/

Newsletter umuzykalniam

No spam guarantee.

Zostaw Komentarz